Sek lille
Censorsekretariatet ||| censorerne.dk
Tuborgvej 164, A319 - 2400 København NV - +45 8716 3279 - sekretariat@censorerne.dk

Opret beskikkelsesansøgning

Det er vigtigt at du læser vejledningen til beskikkelsesansøgningen grundigt inden du går i gang.


Da andelen af kvinder i censorkorpset ikke afspejler kønsfordelingen blandt færdiguddannede inden for korpsets faglige felter opfordres særligt kvinder til at søge beskikkelse som censor.

Der søges særligt kandidater inden for følgende fagområder:

  • Erhvervsjura
  • Finansiering
  • International Business

Vi gør opmærksom på, at ansøgere skal have deres hovedvirke uden for universiteterne. Formandskabet har en målsætning om at ca. 70 % af censorkorpset består af aftagercensorer, dvs. censorer, der ikke eller kun i mindre grad er beskæftiget ved et eller flere af universiterne.

Ansøgere, der har været beskikket i løbet af beskikkelsesperioden 2014-2018 vil ligeledes ikke kunne komme i betragtning, da censorkorpset skal opfylde eksamensbekendtgørelsens bestemmelse om udskiftning i censorkorpset.

Ansøgningsfristen er 1. november 2018

Vi gør ligeledes opmærksom på, at vi kun modtager ansøgninger fra personer, der ikke har været beskikket til EØ-korpset i perioden 2014-2018. Censorkorpset skal suppleres med flere nye censorer, og ansøgninger fra personer, der har været beskikket i perioden 2014-2018 vil blive afvist administrativt.


Indtastede oplysninger gemmes løbende i systemet, også selvom man afbryder ansøgningen uden at afslutte alle trin. Det er muligt at vende tilbage til ansøgningen på et senere tidspunkt.

Du åbner ansøgningen igen ved at logge ind i systemet og klikke på linket til venstre "De erhvervsøkonomiske universitetsuddannelser" og indtaste dit CPR-nr. nederst på siden.

Når der på sidste trin klikkes på "indsend ansøgning" låses ansøgningen for yderligere redigering, og du kan ikke længere tilgå den.


Ansøgning om beskikkelse:

Inden du udfylder ansøgningen skal du sikre dig at du har pdf-udgaver af

  • dit eksamensbevis
  • en korrekt udfyldt og underskrevet motiveret indstilling (hent formularen her)

- samt et vellignende foto af dig selv i ca. samme dimensioner som et pasbillede og i et almindeligt elektronisk billedeformat (fx .jpg, .png).

Inden du indsender ansøgningen skal du være opmærksom på

  • at dit uddannelsesniveau fremgår af dette felt og at din akademiske titel (fx cand.merc., HD e.l.) fremgår af feltet 'Uddannelse'
  • at alle profilfelterne 'Særlige kompetenceområder', 'Kompetencegivende uddannelser', 'Ansættelse og erfaring' og 'Faglige interessefelter' er udfyldt
  • at du har indlæst et billede i din profil
  • at du har valgt alle relevante fagkvalifikationer på alle relevante niveauer (bachelor, kandidat og master). Der bliver kun taget stilling til de kvalifikationer, du selv har lagt ind i systemet

Kun ansøgninger, der er korrekt udfyldt jf. ovenstående og vedhæftet korrekt udfyldt motiveret indstilling samt eksamensbevis, vil blive taget i betragtning.

Du skal være opmærksom på, at din ansøgning først er afsluttet når du har trykket på "indsend ansøgning" på det sidste trin. Såfremt du forlader ansøgningsskemaet uden at have afsluttet det, vil data fra de foregående trin være gemt og du kan senere fortsætte din ansøgning ved at logge ind og klikke på uddannelsens navn i venstre side. Du skal indtaste dit CPR-nummer og trykke på "hent data" hvorefter de allerede indtastede data vil fremkomme.

Som ansøger er jeg indforstået med, at samtlige afgivne oplysninger skal kunne verificeres, og at jeg er villig til at fremlægge dokumentation, hvis det ønskes.