Sek lille
Censorsekretariatet ||| censorerne.dk
Tuborgvej 164, A-003 - 2400 København NV - +45 8716 3279 - sekretariat@censorerne.dkDe Erhvervsøkonomiske Censorkorps

www.censorerne.dk findes relevant information vedr. arbejdet som censor, bl.a. links til bekendtgørelser, oplysninger om formandskaberne inkl. kontaktoplysninger, God censorskik, Det gode eksamensforløb m.v. samt information om ansøgning for at blive censor (beskikkelse).

Obligatorisk introduktionsmøde for nye censorer

Beskikkelsesansøgningerne er i øjeblikket ved at blive behandlet. Efter formandskabets indstilling og ministeriets godkendelse skal man som ny censor i Censorkorpset for De Erhvervsøkonomiske Universitetsuddannelser deltage i et obligatorisk introduktionsmøde, inden man kan virke som censor i censorkorpset.

Der er mulighed for at deltage på en af følgende datoer:

  • 30.8.2017 kl. 16-18 - København
  • 30.11.2017 kl. 16-18 - København

Ansøgning om at blive censor (beskikkelse)

Hvis du er interesseret i at blive censor, kan du læse nærmere om ansøgningsproceduren.

Der er i øjeblikket lukket for ansøgninger om beskikkelse til de erhvervsøkonomiske universitetsuddannelser og HD-uddannelserne. Vi forventer at åbne for ansøgninger til disse censorkorps igen 1.9.2017.