Sek lille
Censorsekretariatet ||| censorerne.dk
Tuborgvej 164, A319 - 2400 København NV - +45 8716 3279 - sekretariat@censorerne.dkERHVERVSØKONOMI og HD

www.censorerne.dk findes relevant information vedr. arbejdet som censor, bl.a. links til bekendtgørelser, oplysninger om formandskaberne inkl. kontaktoplysninger, God censorskik, Det gode eksamensforløb m.v. samt information om ansøgning for at blive censor (beskikkelse).


Ferielukning i sekretariatet

  • Sekretariatet er ferielukket i perioden 8.-19.7.2019 (ugerne 28 og 29), og sekretariatet kan træffes igen fra 22.7.2019.
  • I de omkringliggende uger - 1.-5.7.2019 samt 22.-26.7.2019 (ugerne 27 og 30) - er der begrænset træffetid. Træffetiderne vil fremgå af forsiden af censorerne.dk

Vi ønsker alle en god sommer!