Sek lille
Censorsekretariatet ||| censorerne.dk
Tuborgvej 164, A-003 - 2400 København NV - +45 8716 3279 - sekretariat@censorerne.dkDe Erhvervsøkonomiske Censorkorps

www.censorerne.dk findes relevant information vedr. arbejdet som censor, bl.a. links til bekendtgørelser, oplysninger om formandskaberne inkl. kontaktoplysninger, God censorskik, Det gode eksamensforløb m.v. samt information om ansøgning for at blive censor (beskikkelse).


Svar på beskikkelsesansøgninger

OPDATERET 7.3.2018

Ansøgere til Censorkorpset for De Erhvervsøkonomiske Universitetsuddannelser (EØ) modtager i løbet af 7.3.2018 svar på ansøgning om beskikkelse.

Vi har endnu ikke modtaget beskikkelsesmeddelelse vedr. Censorkorpset for HD-uddannelserne.

I forbindelse med fremsendelse af beskikkelsesmeddelelse til censorerne, informeres om opstilling og valg til formandskabet.


Censuropgaver efter 1.4.2018

Opdateret 13.3.2018

Den nuværende beskikkelsesperiode udløber 31.3.2018, og beskikkelsesprocessen er for de erhvervsøkonomiske universitetsuddannelser for den kommende periode afsluttet, og vi er nu begyndt at allokere censorer til prøver efter 1.4.2018.

Vedr. HD-censorkorpset har vi endnu ikke den endelige beskikkelsesmeddelelse fra ministeriet, og vi kan derfor ikke allokere prøver efter 1.4.2018 til HD-uddannelserne endnu.