Sek lille
Censorsekretariatet ||| censorerne.dk
Tuborgvej 164, A319 - 2400 København NV - +45 8716 3279 - sekretariat@censorerne.dkERHVERVSØKONOMI og HD

www.censorerne.dk findes relevant information vedr. arbejdet som censor, bl.a. links til bekendtgørelser, oplysninger om formandskaberne inkl. kontaktoplysninger, God censorskik, Det gode eksamensforløb m.v. samt information om ansøgning for at blive censor (beskikkelse).

Ansøgning om beskikkelse som censor (kun EØ)

Der er åbent for ansøgning om beskikkelse til Censorkorpset for Erhvervsøkonomi for indeværende beskikkelsesperiode 2018-2022. Læs om ansøgningsproceduren på censorerne.dk.

Da andelen af kvinder i censorkorpset ikke afspejler kønsfordelingen blandt færdiguddannede inden for korpsets faglige felter opfordres særligt kvinder til at søge beskikkelse som censor.

Der søges særligt kandidater inden for følgende fagområder:

  • Erhvervsjura
  • Finansiering
  • International Business
  • Informatik (informationsteknologi og digitalisering)

Ansøgningsfristen er 10. marts 2019