Sek lille
Censorsekretariatet ||| censorerne.dk
Tuborgvej 164, A319 - 2400 København NV - +45 8716 3279 - sekretariat@censorerne.dkERHVERVSØKONOMI og HD

www.censorerne.dk findes relevant information vedr. arbejdet som censor, bl.a. links til bekendtgørelser, oplysninger om formandskaberne inkl. kontaktoplysninger, God censorskik, Det gode eksamensforløb m.v. samt information om ansøgning for at blive censor (beskikkelse).

BLIV CENSOR

Der er åbent for ansøgning om beskikkelse til den indeværende beskikkelsesperiode 2018-2022. Ansøgningsmodulet tilgås ved at klikke på linket 'Erhvervsøkonomi' til venstre på denne side.

Da andelen af kvinder i censorkorpset ikke afspejler kønsfordelingen blandt færdiguddannede inden for korpsets faglige felter opfordres særligt kvinder til at søge beskikkelse som censor.

Der søges særligt kandidater inden for følgende fagområder:

  • Erhvervsjura
  • Finansiering
  • International Business

Vi gør opmærksom på, at ansøgere skal have deres hovedvirke uden for universiteterne. Formandskabet har en målsætning om at ca. 70 % af censorkorpset består af aftagercensorer, dvs. censorer, der ikke eller kun i mindre grad er beskæftiget ved et eller flere af universiterne.

Ansøgere, der har været beskikket i løbet af beskikkelsesperioden 2014-2018 vil ligeledes ikke kunne komme i betragtning, da censorkorpset skal opfylde eksamensbekendtgørelsens bestemmelse om udskiftning i censorkorpset.

Ansøgningsfristen er 1. november 2018 - Læs vejledningen til ansøgningen