Sek lille
Censorsekretariatet ||| censorerne.dk
Tuborgvej 164, A-003 - 2400 København NV - +45 8716 3279 - sekretariat@censorerne.dkDe Erhvervsøkonomiske Censorkorps

www.censorerne.dk findes relevant information vedr. arbejdet som censor, bl.a. links til bekendtgørelser, oplysninger om formandskaberne inkl. kontaktoplysninger, God censorskik, Det gode eksamensforløb m.v. samt information om ansøgning for at blive censor (beskikkelse).

Sommerlukket i censorsekretariatet

Censorsekretariatet holder sommerlukket i ugerne 28 og 29, 9.-20.7.2018. I uge 27 og 30 vil der være begrænset åbningstid. Sekretariatets træffetider i disse uger vil fremgå af www.censorerne.dk.