Sek lille
Censorsekretariatet ||| censorerne.dk
Tuborgvej 164, A-003 - 2400 København NV - +45 8716 3279 - sekretariat@censorerne.dkDe Erhvervsøkonomiske Censorkorps

www.censorerne.dk findes relevant information vedr. arbejdet som censor, bl.a. links til bekendtgørelser, oplysninger om formandskaberne inkl. kontaktoplysninger, God censorskik, Det gode eksamensforløb m.v. samt information om ansøgning for at blive censor (beskikkelse).


Beskikkelsesansøgninger - svar forventes i februar

Formandskaberne afventer i øjeblikket ministeriets beskikkelsesmeddelelse, som vi håber på at modtage i løbet af februar måned. Når beskikkelsesmeddelelsen foreligger vil der blive sendt svar til alle ansøgere.


Censuropgaver efter 1.4.2018 - ingen allokeringer før februar 2018

Den nuværende beskikkelsesperiode udløber 31.3.2018, og beskikkelsesprocessen for den kommende periode er derfor i fuld gang. Dette betyder dog, at der ikke kan allokeres censorer til prøver fra og med 1.4.2018 før et nyt censorkorps er beskikket. Vi forventer, at beskikkelsen foreligger fra ministeriet i februar 2018.

Først derefter vil det være muligt at allokere censorer til prøver, der er planlagt i perioden fra 1.4.2018 og frem. Der kan oprettes bestillinger i systemet som hidtil, men der kan ikke allokeres censorer før censorkorpset er beskikket i systemet.