Sek lille
Censorsekretariatet ||| censorerne.dk
Tuborgvej 164, A-003 - 2400 København NV - +45 8716 3279 - sekretariat@censorerne.dkDe Erhvervsøkonomiske Censorkorps


www.censorerne.dk findes relevant information vedr. arbejdet som censor, bl.a. links til bekendtgørelser, oplysninger om formandskaberne inkl. kontaktoplysninger, God censorskik, Det gode eksamensforløb m.v. samt information om ansøgning for at blive censor (beskikkelse).


Ansøgning om at blive censor for 2018-2022
(beskikkelse og genbeskikkelse)

Hvis du er interesseret i at blive censor, kan du læse nærmere om ansøgningsproceduren.

Ansøgning om at blive censor (beskikkelse) til hhv. Censorkorpset for De Erhvervsøkonomiske Universitetsuddannelser og Censorkorpset for HD-uddannelserne modtages i perioden 15.9.-30.10.2017.

Nuværende censorer skal i samme periode søge om genbeskikkelse for perioden 2018-2022.