Sek lille
Censorsekretariatet ||| censorerne.dk
Tuborgvej 164, A013 - 2400 København NV - +45 8716 3279 - sekretariat@censorerne.dkERHVERVSØKONOMI og HD

www.censorerne.dk findes relevant information vedr. arbejdet som censor, bl.a. links til bekendtgørelser, oplysninger om formandskaberne inkl. kontaktoplysninger, God censorskik, Det gode eksamensforløb m.v. samt information om ansøgning for at blive censor (beskikkelse).


Ansøgning om beskikkelse for perioden 2022-2026

Ansøgningsfristen for ansøgninger til den kommende beskikkelsesperiode 2022-2026 er udløbet. Ansøgningerne gennemgås af censorformandskabet inden de oversendes til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen for den endelige beskikkelse af de indstillede ansøgere. P.t. forventes der svar på ansøgningerne i løbet af februar 2022.