Sek lille
Censorsekretariatet ||| censorerne.dk
Tuborgvej 164, A013 - 2400 København NV - +45 8716 3279 - sekretariat@censorerne.dk

ERHVERVSØKONOMI og HD

www.censorerne.dk findes relevant information vedr. arbejdet som censor, bl.a. links til bekendtgørelser, oplysninger om formandskaberne inkl. kontaktoplysninger, God censorskik, Det gode eksamensforløb m.v. samt information om ansøgning for at blive censor (beskikkelse).

Ansøgning om beskikkelse for perioden 2022-2026

Ansøgningsfristen for ansøgninger til den kommende beskikkelsesperiode 2022-2026 er udløbet. Ansøgningerne gennemgås af censorformandskabet inden de oversendes til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen for den endelige beskikkelse af de indstillede ansøgere. Svar på beskikkelsesansøgning er forsinket.

Bestilling af censorer til eksaminer før og efter 1.4.2022

Da der er ændringer i fagkvalifikationerne, kan nogle fagkvalifikationer kun anvendes til prøver frem til 31.3.2022, og nogle kan kun anvendes til prøver fra 1.4.2022. Læs mere på censorerne.dk.