Sek lille
Censorsekretariatet ||| censorerne.dk
Tuborgvej 164, A013 - 2400 København NV - +45 8716 3279 - sekretariat@censorerne.dk

Opret beskikkelsesansøgning

Ansøgning til beskikkelsesperioden 2022-2026 med start 1.4.2022.

For ansøgninger til hovedbeskikkelsen kan forventes svar i løbet af februar 2022, når ministeriet har behandlet formandskabets indstilling.

Det er vigtigt at du læser vejledningen til beskikkelsesansøgningen grundigt inden du går i gang. Kun ansøgninger, der er korrekt udfyldt vil blive taget i betragtning.

Ansøgningsfrist 14. november 2021

Inden du indsender ansøgningen skal du være opmærksom på

  • at dit uddannelsesniveau fremgår af feltet 'Uddannelsesniveau (højeste)' og at din akademiske titel (fx cand.merc., HD e.l.) fremgår af feltet 'Uddannelsestitel (fx cand.merc. eller lign.)'
  • at alle profilfelterne 'Særlige kompetenceområder', 'Kompetencegivende uddannelser', 'Ansættelse og erfaring' og 'Faglige interessefelter' er udfyldt
  • at du har indlæst et billede i din profil
  • at du har valgt alle relevante fagkvalifikationer på alle relevante niveauer (bachelor, kandidat og master). Der bliver kun taget stilling til de kvalifikationer, du selv har lagt ind i systemet

Vi gør opmærksom på, at mangelfulde ansøgninger ikke vil blive taget i betragtning. Din ansøgning skal være indsendt senest 14.11.2021, og det vil ikke være muligt at supplere med oplysninger efter ansøgningsfristen.

Vær opmærksom på, at en ansøgning først er afsluttet, når der er trykket på ”indsend ansøgning" på sidste trin. Såfremt ansøgningsskemaet forlades uden at det er afsluttet, vil data fra de foregående trin være gemt og der kan senere fortsættes ved at logge ind og klikke på uddannelsens navn i venstre menu. Færdiggøres din ansøgning ikke inden 3 måneder dog senest ved ansøgningsperiodens udløb, vil den og alle indtastede oplysninger blive slettet jf. GDPR.

Indtast dit CPR-nummer og tryk på ”hent data”, hvorefter allerede indtastede data vil fremkomme.
Data opbevares i Censor-it i overensstemmelse med GDPR.

Som ansøger er jeg indforstået med, at samtlige angivne oplysninger skal kunne verificeres, og jeg er villig til at fremlægge dokumentation for mine kompetencer og kvalifikationer, hvis det ønskes.

Indtast CPR nr. uden bindestreg, f.eks. 0101019999